För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Nacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos SRF Stockholmsregionens försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till SRF försäkring. Ange försäkringsnumret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med SRF försäkring.

Försäkringsgivare: SRF Stockholmsregionens Försäkring AB

Försäkringstagare: Nacka kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 23OL008-00024-11

Skadeanmälan

Sker via telefon: 08-412 97 40, mail: skador@srfab.net eller online på SRFs hemsida, www.srfab.net/.