House-system för sammanhållning och ledarskap

Akademisk framgång är en stor del av Nordic International School, men bra sammanhållning, vänskapsband och personlig utveckling är minst lika viktigt.

Så fungerar vårt House-system

När en elev börjar på Nordic International School placeras eleven i ett av skolans “houses” som den blir medlem av under resten av sin skolgång. Ett house utgörs av en blandad grupp elever från alla årskurser i skolan och skapar en gemenskap för eleverna under hela deras tid på skolan. House-systemet är menat att ge ett sammanhang och en möjlighet för eleverna att utmärka sig inom deras olika intresseområden.

House Masters och House Captains

Alla houses är tilldelade en House Master, en lärare som har det övergripande ansvaret. Deras uppgift är att uppmuntra och utveckla elevernas ledarskapsförmåga och säkerställa att stämningen är god mellan eleverna.

I början av varje läsår väljer eleverna en House Captain från årskurs 9 samt en Co-Captain från årskurs 8 till sina houses.

Alla houses har sina egna symboler och slogans och eleverna har stor frihet att själva bestämma vad deras house ska stå för.

Ett forum för eleverna

Varje house har regelbundna möten där alla House Captains får möjlighet att förmedla information från rektorn och övrig personal till de andra eleverna. Det finns även tillfällen där housemedlemmarna har möjlighet att umgås.

House Captains ansvarar för att organisera houseträffar samt för att uppmuntra och motivera de andra eleverna. De ansvarar även för att hjälpa de yngre eleverna att komma in i skolan på ett bra sätt.

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Klicka på knappen nedan för att öppna köanmälningsformuläret i Schoolsoft.

Köanmälan»