Skolans nyrenoverade lokaler

En tanke bakom varje detalj

Under hösten 2023 öppnar Nordic International School Nacka och eleverna kommer att välkomnas till helt nyrenoverade lokaler. Skolan kommer att ligga på Edövägen 2 i Orminge centrum.

Det skapas en nyrenoverad plats för studiero och kunskapsutveckling

Nordic International School Nacka kommer att öppna sina dörrar vid skolstart i Augusti 2023.

– De nya lokalerna kommer att andas skolans koncept ordning och reda samt dedikation till studier. Det finns en tanke bakom både inredning och hur skolan är utformad, säger Erik Ramberg etableringschef för Nordic International School.

Skolans klassrum ligger längs sidorna av byggnaden och är försedda med textilmattor för att dämpa ljudvolym. I mitten av skolan kommer det att finnas gemensamma utrymmen där eleverna kommer kunna spendera tid med varandra på raster. Det kommer också finnas utsedda studieplatser där elever till exempel kan göra sina läxor ostört.

Skolpersonalens arbetsrum är strategiskt placerade runt om i skolan för att vuxennärvaro ska vara en naturlig del av skoldagen. Dessutom kommer skolans entréer vara låsta för att öka säkerheten. När eleverna kommer till skolan på morgonen kommer de att mötas av skolpersonal vid entrén.

Skolan kommer också att erbjuda två skolgårdar med olika fokusområden. Skolgården som kommer att ligga utanför skolans entré har ett fokus på rörelse och glädje.

Ovanstående bildsamling består av skisser från de nyrenoverade lokalerna till Nordic International School Nacka och resterande av bilder från befintliga Nordic skolor på andra orter.

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Klicka på knappen nedan för att läsa mer och komma till köanmälningsformuläret i Schoolsoft.

Köanmälan»