Vårt koncept

En internationell profil

I en allt mer internationell och digitaliserad värld blir förståelsen för sin egen och andra nationaliteter och kulturer allt viktigare. Vår internationella profil bidrar till att göra eleverna intresserade av sin omvärld och bättre förberedda för en framtid där landsgränser får allt mindre betydelse.

Hos oss blir ditt barn tvåspråkigt

Nordic International School följer den svenska läroplanen, men till skillnad från många andra grundskolor är upp till 50 % av undervisningen på engelska.

Alla våra elever bär skoluniform

En viktig del av Nordic International Schools arbetssätt är att ta bort distraktionsmoment för att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i klassrummet. I skolan ska man slippa oroa sig för det som är oväsentligt för studierna.

Läs mer om skoluniformen»

Samlar elever från olika årskurser

House-system för sammanhållning och ledarskap

Akademisk framgång är en stor del av Nordic International School, men bra sammanhållning, vänskapsband och personlig utveckling är minst lika viktigt.

Läs mer om vårt House-system»