Varför skoluniform?

När våra elever går till skolan tar de på sig sin skoluniform, något som är unikt i Sverige för oss på Nordic International School. Eleverna får nya uniformsplagg av skolan inför varje läsår. Det finns många skäl till att vi som enda grundskola i Sverige har valt att ge våra elever skoluniform.

Höga förväntningar

Vi arbetar med höga förväntningar och uniformen hjälper oss att ha samma, höga förväntningar på alla våra elever. Vi har också höga förväntningar på vår personal, att de ska ta sitt mycket viktiga uppdrag på allvar, att de ska vara professionella och att de ska sätta laget före jaget, därför har även personalen en dresscode.

Vi har inte valt att ge våra elever skoluniform för att vi tycker att det är roligt. Vi är övertygade om att skoluniformen skapar bättre förutsättningar för det som är målet, att fler ska få tillgång till en riktigt bra utbildning.

”Skoluniformen ser bra ut men det är också väldigt skönt att inte behöva lägga tid på att bestämma vad man ska ha på sig till skolan.”

  • Tidigare elev: : Nordic International School Norrköping
Färre distraktionsmoment och större gemenskap

Vår skoluniform tar bort ett onödigt distraktionsmoment från skoldagen. Våra elever lägger ingen skoltid på att jämföra kläder och den likriktade färgskalan tar bort onödiga intryck från klassrumsmiljön vilket stärker studieron och ger bättre förutsättningar för kunskapsutveckling. Eleverna behöver heller inte lägga någon tid på att fundera på vad de ska ha på sig i skolan.

Gemensam klädsel bidrar till gemenskap på skolan, när ytliga skillnader skalas bort blir det tydligare hur mycket som förenar våra elever. Tillsammans är vi Nordic och alla elever är i grunden hos oss av samma anledning.

Likvärdighet

Vårt mål är att ge fler barn tillgång till en riktigt bra utbildning, oavsett vilken bakgrund barnet har. Därför är det viktigt för oss med likvärdighet. Vår uniform skapar likvärdiga förutsättningar för alla elever. Det syns inte vem som har råd till märkeskläder eller vem som inte har det och uniformen är könsneutral då alla har samma.

Att ta på sig uniformen är ett sätt att fokusera och visa, för sig själv och andra att man tar sin utbildning på allvar. Att gå i skolan är något av det viktigaste våra barn gör och uniformen hjälper våra elever att göra skillnad på skola och fritid.

En ny uppsättning delas ut varje år

Vid varje läsårsstart får elever på Nordic International School en uppsättning kläder. Skolan tillhandahåller följande:

• Årskurs 4-6
– 3st ljusblå pikéer
– 2st mörkblå zip cardigans
• Årskurs 7-9
– 3st ljusblå pikéer
– 2st mörkblå v-neck cardigans

Eleverna bär egna byxor samt inneskor eller strumpor. Ytterkläder och ytterskor förvaras i elevskåpen.

Webshop

Skoluniformen delas kostnadsfritt ut av skolan varje år men för den som vill så tillhandahåller vi en webshop där vårdnadshavare kan köpa till fler uppsättningar av skoluniformen.

Till webshopen»