Vårt koncept

Kunskapsutveckling med ordning och reda

På Nordic International School har vi ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling och sociala förmågor. I detta avseende är vår utbildning mer ”traditionell” än den ”progressiva”, elevledda utbildningsfilosofi som dominerat i Sverige sedan 1990-talet.

Traditionella metoder

Kunskaper och sociala förmågor är avgörande för att eleverna ska lyckas väl senare i livet. Därför har vi anammat traditionella skolmiljöer och undervisningsmetoder. Forskningen visar nämligen att lärarledd undervisning och inlärningsmiljöer med ett starkt fokus på kunskaper, mer undervisningstid, ordning och reda samt läraren som ledare i klassrummet, ofta har mycket positiva effekter på elevernas kunskapsutveckling och uppförande¹.

Traditionella miljöer

För att skapa lugna och trygga ytor har vår skola byggts och inretts efter det forskning och beprövad erfarenhet visar främjar studiero.

Mer om vårt lokalkoncept»

Reportage

Tydliga regler är nyckeln till akademisk framgång

Nordic International School kännetecknas av höga förväntningar och en trygg studiemiljö med fokus på kunskapsutveckling, där alla elever ges förutsättningar att prestera sitt bästa. Mr Emil Wallin, Skolchef för grundskolorna inom Watma Education samt före detta rektor på Nordic International School Trollhättan och Karlstad, delar med sig om skolans koncept och om hur tydliga förhållningsregler hjälper eleverna att nå sin fulla potential.

Läs mer»

Artikel

Vårt uppdrag

På Nordic International School tror man på att ge lärarna mer inflytande och att ha lugna klassrum för att göra det lättare att fokusera på studierna. En skola där ett fokus på att uppnå resultat i skolan går hand i hand med en varm och trevlig skolmiljö.

Läs mer»

Källförteckning och fotnoter